DAM514 - Cyfrowa matryca audio | DSP + RS232
2013/11/14 > DAM514 - Cyfrowa matryca audio | DSP + RS232

Nowy produkt marki ECLER jest odświeżeniem bardzo udanej matrycy MIMO54 – analogowej matrycy z 5 wejściami oraz 4 niezależnymi wyjściami audio. W urządzeniu został uwzględniony procesor DSP. Możliwa jest także kontrola urządzenia poprzez protokół RS232 przy użyciu systemów centralnego sterowania lub komputera PC.